PRINCEP EDUCATIEF BREINGEHEIMEN

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Princep Educatief ten behoeve van het digitale materiaal van Breingeheimen via mijn.breingeheim.nl

Persoonsgegevens
Bij gebruik van het digitale materiaal van Princep Educatief is het nodig om persoonsgegevens in te voeren als naam en e-mailadres. School en klas worden door de docent opgegeven en gekoppeld aan leerlingen-/studentenaccounts. Indien gebruik gemaakt wordt van een koppeling via een ELO (bijvoorbeeld Magister) wordt aan ons naast uw naam slechts een gecodeerd e-mailadres verstrekt.

Uw naam gebruiken wij om in uw werkboek te vermelden en om communicatie tussen docent en leerling/student mogelijk te maken.

Niet-gecodeerde mailadressen worden gebruikt om notificaties aan u te verzenden, voor zover is ingesteld dat u die wilt ontvangen.

Alle data die u invoert, zoals antwoorden, berichten en notities wordt gekoppeld aan een uniek ID en voor u bewaard om goed gebruik te kunnen maken van uw licentie. Antwoorden die leerlingen/studenten geven zijn zichtbaar voor hun docent.

Uw gegevens worden niet geanalyseerd of gedeeld met derden
(Persoons)gegevens ingevoerd ter gebruik van ons digitale materiaal worden alleen gebruikt voor u, om goed gebruik te kunnen maken van uw licentie. Princep Educatief bewaart gegevens alleen voor dat doel. Er wordt gebruik gemaakt van functionele cookies om gebruikssessies prettig te laten verlopen. Princep Educatief gebruikt gegevens niet voor andere doeleinden. Door gebruik van het digitale materiaal ontvangt u dus bijvoorbeeld geen reclame van Princep Educatief of van derden. Ook worden uw gegevens niet door ons geanalyseerd.

Google Analytics
Wanneer u de startpagina van de website bezoekt wordt een cookie geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken die dienst om bij te houden hoeveel bezoekers de website heeft. Maar bijvoorbeeld ook om na te kunnen gaan welke devices en browsers veel gebruikt worden, zodat wij ons materiaal daarop kunnen aanpassen. Het gaat om technische informatie zoals: IP-adres, moment van bezoek en het type device en browser dat u gebruikt. Het privacybeleid van Google vindt u hier.

Bewaartermijn
Door u ingevoerde (persoons)gegevens worden bewaard om gebruik van uw licentie mogelijk te maken. Gegevens worden bewaard tot zes maanden na afloop van de licentie om verlenging van de licentie met behoud van uw gegevens mogelijk te maken. Na afloop van die termijn worden de gegevens verwijderd.

Beveiliging
Princep Educatief zorgt zo goed mogelijk voor beveiliging van uw gegevens. Daartoe zijn beveiligingsmaatregelen getroffen. Een deel daarvan omschrijven we hier. De gegevens worden opgeslagen op locaties in Nederland die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Dataverzending verloopt via een beveiligde https-verbinding. Gegevens die zijn ingevoerd zijn in de database niet direct gekoppeld aan de naam of het mailadres en alleen een selecte groep medewerkers heeft toegang tot de gegevens.

Wijzigingen
Princep Educatief behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring met inachtneming van de privacywetgeving te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website bekend gemaakt.

Princep Educatief / Breingeheimen
Eaglelaan 63
8241 AK Lelystad
T 0320-850839
E info@breingeheimen.nl
KvK-nummer: 39054340
BTW-nummer: NL 8016.60.476.B.01